GC Rieber Oils i Kristiansund

GC Rieber Oils utvider produksjonskapasiteten

Den 26. juni 2015 ble en videre investering i GC Rieber Oils på i underkant av 70 millioner kroner styregodkjent i GC Rieber konsernet. 

Pengene brukes blant annet til innkjøp av nytt høyteknologisk utstyr til utbygging av prosessanleggene. Etterspørselen etter Omega-3 produkter fra Kristiansund er stor, og det forventes at investeringen vil øke produksjonskapasiteten med rundt 50%.

Adm. dir. i GC Rieber Oils, Jan Roger Bjerkestrand, er meget tilfreds. «Gjennom langsiktig og målrettet oppbygging av kompetanse og kvalitet er vi i dag godt posisjonert for å ta ytterlige markedsandeler i verdensmarkedet for marine Omega-3 produkter. Investeringen sikrer oss den nødvendige fremtidige produksjonskapasiteten for å levere høy kvalitet i større volum til krevende internasjonale kunder.»

Utbyggingen av anlegget skal være avsluttet i mai 2016, og er et viktig ledd i selskapets strategiske satsning på høykonsentrerte Omega-3 produkter. «Økt produksjonskapasitet vil muliggjøre både geografisk ekspansjon og strategisk innovasjon», sier Bjerkestrand. Markedsanalyser viser store vekstmuligheter særlig i asiatiske markeder og innen farma- og helsekostsegmentet. «I dette segmentet stilles det enorme krav til kompetanse og kvalitet. For oss blir det faktisk et konkurransefortrinn å produsere i Norge der vi har tilgang til spisskompetanse og er vant til å operere i et av verdens strengeste kvalitetsregimer». Han viser til at man etter omfattende omstillinger også står sterkt i forhold kostnadseffektivitet. «Ved å investere i kompetanse og teknologi bruker vi i dag et betydelig lavere antall årsverk per produsert enhet enn mange konkurrenter i utlandet», forklarer han.

Arbeidet med utvidelsen av produksjonskapasiteten begynner for fullt etter sommeren. «Da er det full fokus på videre vekst og utvikling», sier Bjerkestrand, og understreker at man er ydmyk i forhold til satsingen og investeringen som gjøres. «Heldigvis er vi etter hvert blitt gode i motbakkeløp», ler han.