Avdelinger GC Rieber Salt. Hovedkontor i Oslo.

GC Rieber Salt er blitt ISO 9001-sertifisert

Som et ledd i å tilrettelegge for optimal kundebehandling har GC Rieber Salt gjennomført ISO 9001:2008-sertifisering. Sertifiseringen dekker alle lokasjoner og omfatter 6 avdelinger og 13 lager i Norge, samt 1 avdeling og 4 lager i Danmark.

«Vår store styrke er det komplekse oppsettet av terminaler og lager langs kysten i Norge og i deler av Danmark», forteller Robert Svendsen som er QHSE Manager i selskapet. «Det å ha fått på plass en standard for hvordan vi skal følge rutiner i leveranseprosessene, er viktig for å sikre kundene våre lik og god kvalitet i alle ledd. Hele organisasjonen har bidratt og jeg er sikker på at vi er i stand til å levere innenfor ISO-rammeverket fremover». Svendsen beskriver det som å holde huset ryddig. Et ryddig hus gir effektive og gode opplevelser tilbake; en vinn-vinn situasjon for både leverandør og kunde.

Selve sertifiseringen pågikk over fire dager. Adm.dir. i GC Rieber Salt, Steffen Richardsen, er også fornøyd med at de mottok gode tilbakemeldinger på at deres system fremstår som modent og godt forankret i hele organisasjonen. I tillegg til effektiv logistikk og kvalitet i alle ledd, har de stort fokus på å samarbeide med leverandører som følger etiske retningslinjer og Code of Conduct. Konsernet GC Rieber er medlem i UN Global Compact som er verdens største initiativ for samfunnsansvar.

ISO 9001-sertifiseringen ble utført av Bureau Veritas.