Øyvind Ramberg

Muligheter lokalt og globalt i GC Rieber

Etter fem år som leder i GC Rieber Compact, går Øyvind Ramberg (37) over i stilling som markedsdirektør i GC Rieber Eiendom. 

Karriere i GC Rieber

Øyvind har vært med på å utvikle verdier i GC Rieber i 11 år. Han startet som prosjektutvikler i GC Rieber AS i 2004 og har siden jobbet med forretningsutvikling på flere områder.

- I 2010 var jeg aktivt involvert i GC Rieber Industris overtakelse av Compact AS, en internasjonalt ledende produsent av klar-til –bruk ernæringsprodukter. Som et ledd i overtakelsen skulle det ansettes ny adm.dir. og jeg fikk å ta rollen som ny leder for selskapet, forteller Øyvind.

- Ved overtakelse hadde vi klar en strategi for videre vekst, internasjonalisering og produktutvikling. Sammen med dyktige kollegaer har vi klart å implementere planer i konkrete produkt og nyetableringer som har gitt solid omsetningsvekst med stort videre potensial.  Det har vært en fantastisk spennende tid i Compact.

Internasjonal vekst for GC Rieber Compact

Siden 2010 har selskapet utviklet seg med flere og forbedrede produksjonslinjer både i India, Norge og Sør-Afrika, samt en total oppgradering av produktporteføljen.

- I tråd med våre kunders behov tilbyr GC Rieber Compact i dag relevante produkter, produsert i nærhet til de områdene som trenger de mest. Vi er da med på å støtte lokalmiljøene med kompetanseutvikling og arbeidsplasser. Dette har vært viktig både for oss og kundene våre. Og, ikke minst er det i tråd med konsernets verdier i henhold til bærekraftig utvikling og FNs nye bærekraftmål.

«Utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk."
FNs bærekraftmål nr. 2

En givende og utfordrende jobb

Han legger imidlertid ikke skjul på at det er en krevende internasjonal forretningsmodell. Det arbeides derfor i disse dager med å integrere LEAN, noe som blant annet vil gjøre konsernet mindre kulturavhengig med felles plattform på lederskap, drift og oppfølging av de ulike produksjonsenhetene.

- I tillegg gleder vi oss til å få implementert vårt nye ERP-system hvor vi går live i Norge 1. januar 2016, forteller Øyvind.

- Min etterfølger får en veldig givende jobb, og det ser ut som om vi til nå har gjort de riktige tingene. Vi har en sterk posisjon globalt. Det er også gøy at vi får dette til med hovedkontor på Søfteland i Bergen. Her har vi rendyrket oss innenfor næringsmiddel og ernæring, og gjengen som sitter der er høykompetente medarbeidere med hele verden som sitt marked. Nærheten til produksjon gjør også at vi fortsatt vil arbeide godt med PU og forskning.

Vegen videre med GC Rieber Eiendom

Øyvinds rolle blir nå mer rendyrket innen marked og salg. Selv om det er mer lokalt, finnes det nok av spennende utfordringer.

- Tenk å få være med å utvikle en så flott by!, svarer Øyvind engasjert når vi spør han om ikke det blir mer snevert i forhold.

- GC Rieber Eiendom legger til rette for synergier mellom miljøer, og her ønsker jeg å være med på de mulighetene det gir å få til bedre dialog mellom forskning, utdanning, næringsliv og myndigheter. Vi har flere spennende prosjekter som skal realiseres, og jeg gleder meg til å sette meg inn i det arbeidet som allerede er gjort på spesielt messe- og konferansesenter i Solheimsviken, Marin klynge på Marineholmen og utvikling av Bontelabo. Forutsetningene ligger til rette for å bringe byen videre i riktig retning.

Han er ellers veldig bevisst på det skiftet vi nå er midt inne i, hvor alt er i endring – hele tiden. Det å kunne reagere raskt og ta tak i de muligheter som dukker opp er viktig for å lykkes med områdeutvikling og for å tilby våre leietakere de beste fasilitetene.  

Øyvind synes også at det er veldig gøy at det finnes interne muligheter i GC Rieber. Industri og Eiendom er ulike både i drift og marked, men det er fint at man både organisatorisk og personlig kan få synergier mellom områdene i GC Rieber.

Vi gleder oss til fortsettelsen med både eksisterende og nye mennesker bak rattet! Tvi tvi!