Utrustningsbygget blir til Bergen Helsehus, Legevakten

Rekordrask bygging i Solheimsviken

Bergen Helsehus, Legevakten i Solheimsviken er klar for overlevering 1. oktober 2015. Prosjektering og ombygging har tatt to år, noe som sannsynligvis er norsk rekord i bygging av helsehus.

Utrustningsbygget – fra verksted til helsehus

Utrustningsbygget var det første prosjektet GC Rieber Eiendom startet på i Solheimsviken og var tidligere en del av Bergen Mekaniske Verksted. Bygget ble oppført tidlig på 1950-tallet og totalt rehabilitert i 1995-1996. De siste årene har det huset rundt 20 ulike leietakere.

Daglig leder Tore Johan Smidt i Smidt & Ingebrigtsen forteller til avisen Byggeindustrien at prosjektet ligger foran både på tid og budsjett. Han innrømmer at det har vært krevende å bygge et moderne helsehus på to år, men at konstruktiv og aktiv brukermedvirkning i planprosessen har ført til gode løsninger.

Fire etasjer og økt kapasitet for Bergen Helsehus, Legevakten

Bergen Helsehus, Legevakten har fire etasjer fordelt på 9 200 m2. Bergen kommune er den største leietakeren, sammen med Helse Bergen. I første etasje kommer legevakt og varemottak, i tillegg til den eksisterende leietakeren Bergen Fysioterapisenter. I andre etasje blir det administrasjon for legevakt og Helse Bergens akkuttpost for rusomsorg. Tredje etasje skal romme et nytt kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp og i fjerde etasje blir det kontorer for Etat for helsetjenester i Bergen kommune.

Pasienter vil få inngang på vestsiden av bygget, og ambulansemottak blir på østsiden. Før bygget taes i bruk vil Bergen Helsehus, Legevakten gjennomføre testing slik at de er sikre på å unngå nedetid når det åpnes for pasienter. Bygget åpnes for allmennheten 4. november 2015. 

Prosjektleder i GC Rieber Eiendom, Harald Weløy, beskriver prosjektet som veldig spennende og lærerikt hvor Lean building har blitt brukt som metodikk.

Avisen Byggeindustrien gir mer detaljer om prosjektet og materialbruk i sin avis 29.05.2015.

Les mer om Bergen Helsehus på Bergen kommunes nettsider. 

Deltagere i prosjektet:

  • Tiltakshaver: GC Rieber Eiendom AS
  • Totalentreprenør: Obas Vest AS
  • Arkitekt: Arkitekter AS
  • Prosjektledelse og rådgivende ingeniør bygg (RIB): Smidt & Ingebrigtsen AS
  • Rådgivende ingeniør ventilasjon-, varme- og sanitæranlegg (RIV): Sweco
  • Rådgivende ingeniør elektro (RIE): Handegård og Pedersen