Seismikk GC Rieber Shipping

Etablering av nytt geofysikkselskap

GC Rieber Shipping ASA har inngått avtale med Rasmussengruppen AS om å etablere et nytt, felleseid marint geofysikkselskap med navn Shearwater GeoServices AS (Shearwater).

Selskapet vil bli en integrert leverandør av marine geofysikktjenester til selskaper innen olje- og gassbransjen, samt til multiklientselskaper over hele verden.

Shearwater starter med en flåte bestående av fire moderne høykapasitets seismikkskip (Polar Empress, Polar Duke, Polar Duchess, og Polar Marquis), hvor hovedstrategien er å tilby marine geofysikktjenester av høy kvalitet, samt utnytte selskapets posisjon som det mest kostnadseffektive i bransjen.

"Over tid har vi sett på mulighetene for å etablere et nytt geofysikkselskap, basert på de fire seismikkskipene vi allerede eier. I Rasmussengruppen har vi funnet en partner som deler vårt syn på mulighetene som finnes i geofysikkmarkedet for øyeblikket, og like viktig, deler våre visjoner om å bygge og utvikle Shearwater til en ledende aktør i bransjen", sier Irene Waage Basili, administrerende direktør i GC Rieber Shipping.

Rasmussengruppen har lang erfaring med å investere i maritime næringer og oljerelaterte tjenester. Konsernsjefen, Dag Rasmussen, mener det nye selskapet har store muligheter: «Shearwater er satt opp fra starten med en moderne og kostnadseffektiv flåte, en erfaren organisasjon, og en solid finansiell plattform. Støttet av GC Riebers omfattende bransjeerfaring, tror vi Shearwater har en unik posisjon i markedet som også kan vurdere ytterligere strategiske muligheter ".

GC Rieber Shipping og Rasmussengruppen vil eie selskapet 50/50. GC Rieber Shipping vil støtte Shearwater både teknisk og med bemanning i marine operasjoner. Partnerne vil i tillegg tilføre 60 millioner dollar i egenkapital, og for skipene har det blitt forhandlet nye betingelser med bankene som inkluderer en 75 prosent reduksjon i avdrag sammenlignet med opprinnelig tilbakebetalingsprofil, frem til 2019. Lånene er forlenget frem til utgangen av 2022. Shearwater har også inngått en avtale om kjøp av seismikkutstyr og den operative virksomheten Dolphin Geophysical UK, som inkluderer prosesseringsvirksomheten, fra de tidligere utlånsbankene til Dolphin Geophysical ASA.

Shearwaters sterke ressursbase og kompetente organisasjon utgjør en attraktiv plattform for videre vekst. Med en konservativ kapitalstruktur, kostnadseffektiv flåte og strategisk eierskap i Rasmussengruppen og GC Rieber Shipping, er Shearwater i en posisjon til å utvikle seg videre. "Sammen med Rasmussengruppen er vi glade for etableringen av Shearwater som vi mener er unikt rigget for å dra nytte av de mulighetene som vi ser i denne bransjen i tiden fremover. Dette er vil være første skritt på en spennende reise for våre motiverte medarbeidere, så vel som for oss som eiere ", sier Irene Waage Basili.

Gjennomføring av transaksjonen er forventet å være på plass i løpet av fjerde kvartal 2016.