Illustration 1 - Hotel and commercial property Solheimsviken

GC Rieber Eiendom lanserer nye planer for Solheimsviken/ Marineholmen og Birkeland

Les om prosjektene: Ta en "sniktitt" på nye Solheimsviken og den nye bydelsparken på Birkeland

Nytt kontorbygg og hotell vil koble Solheimsviken og Marineholmen tettere sammen

Med by- og områdeutvikling på agendaen er GC Rieber Eiendom ivrige etter å realisere nye og ekspansive planer. Solheimsviken og Marineholmen skal knyttes tettere sammen med hotell og kompetansemiljøer som spiller på lag med omgivelsenes nåværende og fremtidige behov.

«Vi arbeider for å samle marine- og maritime-, finans- og teknologimiljøer på Marineholmen og i Solheimsviken», forteller adm. dir. Tor Instanes. «Det skal være enkelt for disse miljøene å treffe hverandre, knytte bånd og utvikle nye ideer. Innovasjon oppstår når mennesker med felles interesser møtes».

Tor Instanes forteller videre at de ser at det er flere som synes dette er spennende og ønsker å knytte seg opp mot miljøene. Han håper å kunne legge til rette for koblinger mellom finans og teknologi (fintech), teknologi og marin (akvacloud), marin og martim (havrom), finans og klima. «Nå kan vi snart tilby enda flere som ønsker å være den del av, eller tett på disse miljøene et sted å være».

Tomten som står klar til bygging kan romme et Breeam Excellent-kontorbygg på ca. 12.500 kvadratmeter og et hotell med 160-180 rom. En viktig del av prosjektet er å skape et levende og variert bymiljø med kaffebar og restauranter ved promenaden ut mot fjorden.

Mer om prosjektet i Solheimsviken på GC Rieber Eiendoms nettsider

Opptil 700 nye boliger på Birkeland

Opprinnelig skulle GC Rieber Eiendom realisere en ny næringsklynge på Birkeland, men ettersom markedet endrer seg er det heller behov for flere boliger i området. Dette er også i tråd med Bergen Kommunes ønsker med boligutnyttelse tett inntil bybanen som nå går helt til Flesland.

GC Rieber Eiendom, sammen med HML arkitektur og rådgiver Sweco har ambisjoner om å skape et nytt ikon for området. Vi kan røpe planer om flere klynger med leiligheter, gatetun og grøntområde, samt glasshus eller drivhus for å ivareta innganger og samtidig beskytte mot støy fra veien. Alt skal være tilknyttet en bydelspark med stille soner, gangveier og oppholdsplasser og det skal etableres en barnehage hvor utearealene blir en del av parken.

GC Rieber Eiendom håper at en ferdig godkjent reguleringsplan kan foreligge i løpet av 2018.

Mer om prosjektet på GC Rieber Eiendoms nettsider

Følg GC Rieber Eiendom på Facebook for løpende oppdateringer om hva som skjer videre!

 

Illustrasjon øverst: Nye Solheimsviken, av Snølys