GC Rieber Distribution and Hayduk

GC Rieber Oils inngår fiskeolje distribusjonssamarbeid med peruanske Hayduk

Den 6. desember inngikk GC Rieber Oils et langsiktig samarbeid med Pesquera Hayduk S.A (Hayduk) om distribusjon av fiskeolje fra Peru i Norge og Nord Europa. Samarbeidet vil utøves gjennom det nyetablerte selskapet GC Rieber Distribution AS.

Hayduk er en av de største fiskeoljeprodusentene i Peru, og et peruansk familieeid fiskeriselskap. Hovedvirksomheten er fiskeri med en flåte på 19 båter, fem produksjonsanlegg for fiskeolje, mel- og hermetikkfabrikker, samt produksjon og salg av ulike fiskeprodukter til direkte humankonsum i Peru.  

All fiskeolje som GC Rieber Oils kjøper fra Peru vil gå gjennom GC Rieber Distribution, som vil ha fortrinnsrett på all olje som Hayduk produserer. Oljen vil bli kjøpt i store parti, transportert og lagret på tanker i Kristiansund som GC Rieber Distribution leier av GC Rieber Oils. Dette skjer typisk to ganger i året i forbindelse med sesongene for hovedfiske i Peru. For kunder som ønsker å semi-raffinere fiskeoljen, vil GC Rieber Distribution leie denne tjenesten i tillegg til administrative tjenester, samt lab-tjenester fra GC Rieber Oils. Oljen leveres kunden i mindre parti på tankbil gjennom en periode på ett år eller lengre.

 «Denne avtalen er viktig for å kunne være en komplett tilbyder av fiskeolje til distributører», sier Jan Roger Bjerkestrand, daglig leder i GC Rieber Oils og GC Rieber Distribution. «Samarbeidet med Hayduk sikrer oss kapasitet i et marked med stor etterspørsel. Vi ser frem til å kunne tilby våre kunder en bedre og mer fleksibel ordning».

På bildet: Fra avtaleinngåelsen på hovedkontoret til Hayduk i Lima. Fra venstre: Diego José Balarezo Martinelli (kommersiell direktør, Hayduk), Mildo Martínez Moreno (aksjonær, Hayduk), Walter Martínez Moreno (hovedaksjonær og styreformann, Hayduk), Paul-Christian Rieber (styreformann GC Rieber Oils) og Jan Roger Bjerkestrand (styremedlem i GC Rieber Oils, samt daglig leder i GC Rieber Distribution og GC Rieber Oils).