Shearwater logo

Irene Waage Basili blir permanent administrerende direktør i Shearwater GeoServices

Styret i Shearwater GeoServices, som eies av GC Rieber Shipping og Rasmussengruppen, har tilbudt Irene Waage Basili stillingen som administrerende direktør i Shearwater på permanent basis. Irene Waage Basili har akseptert tilbudet og vil fratre stillingen som administrerende direktør i GC Rieber Shipping fra 1. april 2017.

"Styret i GC Rieber Shipping vil takke Irene Waage Basili for solide bidrag i løpet av hennes seks år ved roret i GC Rieber Shipping. Vi ønsker henne lykke til med nye oppgaver, og vi er veldig glade for at hun vil fortsette å arbeide i Shearwater og dermed være i nær kontakt med GC Rieber Shipping», sier Paul-Christian Rieber, styreleder i GC Rieber Shipping.

Styret i GC Rieber Shipping vil sette i gang en grundig og bred prosess for å rekruttere en ny permanent konsernsjef. I mellomtiden vil Einar Ytredal fortsette å fungere i rollen som konstituert administrerende direktør, mens Øystein Kvåle vil forbli konstituert CFO.