GC Rieber Oils

Jobber for å få standard for marine oljer

GC Rieber Oils er med i toårig prosjekt som skal sette en bransjestandard for marine oljer.
Oils deltar aktivt og stiller i styringsgruppen i forskningsprosjektet som består av seks marine bedrifter i Møre og Romsdal, to fra Troms og en fra Nordland.

I dag finnes det ingen internasjonale standarder for sensorisk kvalitet, dvs. smak og lukt på oljen. Bransjen vil bort fra løse påstander ettersom hvilken som helst leverandør kan si at en olje har god sensorisk kvalitet. Det som blir målt i dag går bare på farge. 

Dersom man kan dokumentere kvaliteten på produktet vil det være et konkurransefortrinn og et salgsverktøy for de som virkelig satser på kvalitet. Slik sett er dette prosjektet grensesprengende, og man ser for seg å kunne ta en global posisjon med verktøyet.