Basen på Marineholmen

Marin klynge på Marineholmen ekspanderer

Konsernsjef Remi Eriksen i DNV GL kunne i dag ønske om lag 100 gjester velkommen til åpningen av de ny lokalene på Marineholmen. Med seg for å gjennomføre den høytidelige åpningen hadde Eriksen med seg Bergens ordfører Marte Mjøs Pedersen. 

Med eksisterende og kommende leietakere som Lerøy, MSD Animal Health, Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Sea Lice Research Centre og Pharamq Analytic, er Marineholmen blitt en omfattende fysisk samlokalisering innenfor maritim sektor, sjømat, olje og gass.

- Dette bidrar til å gjøre den maritime klyngen sterkere, sier Tor Instanes, administrerende direktør i GC Rieber Eiendom. Han legger ikke skjul på at fremtidsambisjonene er høye for Marineholmen.

- Vi ønsker å doble på Marineholmen. Vi har i dag et areal på 100.000 kvadratmeter, inkludert Universitetets lokaler, og har arrangert en arkitektkonkurranse for dette. Vi håper også å få Havforskningen, NIFES og Fiskeridirektoratet inn som leietaker.

 

Foto: DNV GL