Invoice

Vær oppmerksom på falske faktura fra GC Rieber

Vi er blitt gjort oppmerksomme på at det er sendt ut en rekke falske faktura på epost i GC Rieber sitt navn.

Eposten har en link, og henviser til et fakturanummer og en referanseperson. Disse epostene kommer ikke fra oss, og vi anbefaler at de slettes.

Reelle faktura fra GC Rieber vil komme som et PDF-vedlegg fra en avsenderadresse som slutter på @gcrieber.com.