Fakta og nøkkeltall

Fakta og nøkkeltall

GC Rieber er en gruppe med et mangfold av selskaper og aktiviteter. Her finner du et utvalg som gir et raskt innblikk i hvem vi er. 

Fakta GC Rieber

  • GC Rieber er representert i 9 land
  • 33% av totalbalansen i konsernet er fra GC Rieber Eiendom
  • 39% av omsetningen i konsernet er fra GC Rieber Industri
  • 22 eiendommer i Bergen driftes av GC Rieber Eiendom
  • 500 000 tonn salt selges årlig av GC Rieber Salt
  • 11 avanserte spesialskip opereres av GC Rieber Shipping
  • 800 ansatte er sysselsatt i konsernet
  • 38 millioner enheter for forebygging og behandling av akutt/ moderat underernæring ble produsert av GC Rieber Compact i 2014
  • 90% inneholder den mest konsentrerte Omega-3 oljen til GC Rieber Oils
  • 20% av GC Rieber eies av allmenyttige fond

ABCDEF-regelen. At Besidde Contanter Det Er Finessen – Likviditeten må alltid være forsvarlig.   

Nøkkeltall 2014 

PostBeløp/ andel 
Samlede driftsinntekter NOK 2 008 mill.
Resultat før skatt NOK -45 mill. 
Totalkapital NOK 9 065 mill. 
Egenkapital inkl. minoritetsinteresser NOK 4 010 mill. 
Avkastning på totalkapitalen 1 %
Avkastning på egenkapitalen -1 %
Egenkapitalandel 44 %