Karriere

Mentoring Truls og Kine

Å jobbe i GC Rieber

Hos oss finner du et mangfold av dyktige medarbeidere innen ulike stillingskategorier med forskjellig utdannings- og erfaringsbakgrunn. Mangfoldet bindes sammen av et felles verdigrunnlag og ett felles merke.

Les mer
Ansatte

Ledere i GC Rieber

Hos oss vil du møte ledere som er inkluderende, tydelige og resultatorienterte, og du vil komme tett på beslutningstakerne.

Les mer