Styre

Camilla Grieg - Styreleder

Camilla Grieg

Styreleder

(f. 1964) MBA med fordypning innen finans fra University of San Fransisco, samt sertifisert Finansanalytiker (AFA). Hun er adm. dir. i Grieg Star Group, hvor hun også har en rekke styreverv. I tillegg er hun styremedlem i Norges Rederiforbund og sitter i Valgkomiteen i DNB.

Per Otto Dyb - Nestleder

Per Otto Dyb

Nestleder

(f. 1955) Siv. ing. fra NTH. Var adm. dir. i Siemens Norge fra 2004 til 2014. Før dette hadde han ulike ledende roller i Siemens og ABB, både i Norge og internasjonalt. Dyb er styreleder i Innovasjon Norge og nestleder i styret i Veidekke ASA.

Søren  Martens - Styremedlem

Søren Martens

Styremedlem

(f. 1959) Siv. øk. NHH.  Adm. dir. i Fish Pool ASA siden 2005. Har tidligere erfaring fra stillinger i Bergen Energi AS, Hallvard Lerøy AS, Sties Termotransport AS, Nor-Cargo Bergenske AS og Statoil AS. I perioden 1990-1994 var han i tillegg foreleser i forskjellige fag ved Handelshøyskolen BI.

Tor Morten Osmundsen - Styremedlem

Tor Morten Osmundsen

Styremedlem

(f. 1959) Master of Science fra UMIST, Manchester, UK og har tilleggsutdannelse innen juss og business. Han har arbeidserfaring fra Statoil, ABB og Lærdal Medical AS hvor han var COO og CEO i 11 år. I dag er Osmundsen CEO i Skangass AS som er eiet av Gasum (Finland) og Lyse AS.

Henriette Rieber - Styremedlem

Henriette Rieber

Styremedlem

(f. 1988) Siv.øk. NHH. Jobber som Business Controller i Energi Norge/NHO. Arbeidserfaring innen shipping, næringsmidler, administrasjon og salg. Medlem i Family Business Norway`s ressursgruppe for Next Gen. Styremedlem i GC Rieber Fondene fra 2008-2012.