Konsentratfabrikk i soloppgang

GC Rieber Oils blir til GC Rieber VivoMega

GC Rieber As har besluttet å endre selskapsnavnet GC Rieber Oils AS til GC Rieber VivoMega AS. Endringen markerer en ny epoke og strategi for selskapet i retning helse-biotech.

GC Rieber VivoMega skal fortsette samme vei som i dag med å avansere innenfor høyere konsentrerte omega-3-ingredienser. Kosttilskuddsmarkedet er fortsatt vårt hovedmarked. I tillegg skal vi utforske muligheter innenfor farmasøytisk industri. Kun beste kvalitet overlever i vår bransje. Fokus på å kontinuerlig forbedre kvalitet og presisjon i det vi gjør i alle ledd blir enda viktigere.

VivoMega er navnet på våre omega-3-konsentrater og er vel anvendt over flere år. Vivo er latinsk og betyr liv. Mega er gresk og betyr stor. Sammensatt kan ordet ha betydningen; ”leve livet stort” eller ”det store livet”. I tillegg har også VivoMega kobling mot omega-3. Med dette vil vi bygge videre på ingrediens-merkevaren VivoMega for å understøtte våre kunder og distributører over hele verden.

Navneendringen er også en tydeliggjøring av at selskapet ikke har kobling til olje- og gassindustrien.

GC Rieber VivoMega inspirerer og gir oss energi til at vi sammen skal realisere visjonen om å forbedre menneskers helse med omega-3 gjennom bærekraftige og innovative løsninger. Vi skal leve livet stort og gi mening utover at vi skaper en trygg og god arbeidsplass for ansatte og lokalsamfunnet.

For mer informasjon se hjemmesiden: https://vivomega.com/