Mentoring Truls og Kine

Å jobbe i GC Rieber

Hos oss finner du et mangfold av dyktige medarbeidere innen ulike stillingskategorier med forskjellig utdannings- og erfaringsbakgrunn. Mangfoldet bindes sammen av et felles verdigrunnlag og ett felles merke.

Når vi rekrutterer nye medarbeidere, ser vi etter mennesker som har kunnskap og erfaring som kan bidra til at vi utvikler oss videre. I tillegg legger vi vekt på at medarbeidere kan identifisere seg med våre kjerneverdier; kreativitet, driftighet og ansvarlighet.

Bedriften skal innrettes slik at den blir attraktiv for eksisterende og nye medarbeidere. Humankapitalen skal på samme måte som egenkapitalen, søkes bygget opp.

Tilbud til ansatte

Vi tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger for våre medarbeidere. I tillegg har vi en rekke andre tilbud, som bedriftshytter, bedriftsidrettslag og bedriftslegeordning.

Kompetanseutvikling

GC Rieber legger vekt på å skape et godt, interessant og utviklende arbeidsmiljø.

Hos oss er kompetanseutvikling for den enkelte medarbeider er et høyt prioritert område. Dette er viktig og nødvendig for at konsernet skal kunne oppfylle sitt løfte om å utvikle verdier.

Vi mener at sterk satsing på kompetanseutvikling vil være avgjørende for langsiktig suksess, og vi investerer betydelige beløp i dette hvert år. Vårt mål er at dette skal bidra til å utvikle den enkelte og GC Rieber videre.

Gode kunnskapsmiljøer med dyktige medarbeidere gjør oss attraktive for nye dyktige medarbeidere, og vi får derfor en positiv effekt til beste for bedrift og medarbeider.