Fotograf Øystein Klakegg

Ledige stillinger

Her vises ledige stillinger i konsernet GC Rieber. Vi er alltid interessert i å treffe mennesker med kunnskap og erfaring som kan bidra til at vi utvikler oss videre.

Du kan også sende oss en åpen søknad. Alle åpne søknader må leveres via portalen lenger nede på siden. Du kan også logge inn for å se tidligere registrert profil. Søknader mottatt på e-post vil ikke bli behandlet.

For maritime søkere - kontakt OSM.

Åpen søknad Profil

Administrerende direktør

GC Rieber Compact AS

Deadline: 08. august 2021