Fotograf Øystein Klakegg

Ledige stillinger

Her vises ledige stillinger i konsernet GC Rieber. Vi er alltid interessert i å treffe mennesker med kunnskap og erfaring som kan bidra til at vi utvikler oss videre.

Du kan også sende oss en åpen søknad.

Alle åpne søknader må leveres via portalen lenger nede på siden.
Du kan også logge inn for å se tidligere registrert profil.

Søknader mottatt på mail vil ikke bli behandlet.

For maritime søkere - kontakt OSM

Åpen søknad Profil

Vi søker dyktig laborant for snarlig tiltredelse

GC Rieber Oils AS

Deadline: 25. august 2019