FAQ

Ofte stilte spørsmål

Her er svarene på ofte stilte spørsmål om rekruttering i GC Rieber.

Hva ser dere etter hos kandidater?

Når vi rekrutterer nye medarbeidere, ser vi etter mennesker som har kunnskap og erfaring som kan bidra til at vi utvikler oss videre. I tillegg legger vi vekt på at medarbeidere kan identifisere seg med våre kjerneverdier; kreativitet, driftighet og ansvarlighet.

Hvilken type jobb kan jeg få i GC Rieber?

Vi rekrutterer til alle våre områder; Oils, Salt, Compact, Shipping og Eiendom. Alt fra kreative markedsmedarbeidere og forretningsutviklere, driftige prosjektledere og prosessoperatører til ansvarlige regnskapsmedarbeidere, tekniske inspektører og QHSE-medarbeidere. Ledige stillinger i konsernet blir annonsert på våre nettsider under karriere. I GC Rieber er vi alltid på jakt etter dyktige medarbeidere til spennende og utfordrende stillinger.

Tilbyr dere traineestillinger­, internships­, sommerjobb?

Internships:
Vi har for tiden ingen internships i konsernet.

Traineeordning:
GC Rieber ønsker å kjøre traineeprogram rettet mot nyutdannede som kan tenke seg en karriere innen våre forretningsområder hvert 3–4 år. Gjennom stasjonering ved ulike enheter i konsernet GC Rieber er målsettingen å utvikle fremtidige ledere som kan videreutvikle våre forretningsideer og se nye muligheter. Oppstart av neste traineeprogram vil bli annonsert i god tid.

Sommerjobb:
Det hender at dette tilbys i enkelte selskaper i konsernet, og det oppfordres til å ta direkte kontakt med det selskap og avdeling du kan tenke deg å jobbe i.

Kan jeg sende inn en åpen søknad?

Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med spennende mennesker som mener at de kan bidra til GC Rieber.

Kan jeg skrive bachelor-/masteroppgaven min hos dere?

Det finnes ingen etablert organisering av dette, men har du en god hypotese/idé, er vi åpen for å vurdere et samarbeid.

Hvilke selskap i GC Rieber gir internasjonal erfaring?

Eiendom sitt marked er i Bergen, mens Compact, Oils, og Shipping opererer globalt med kunder og leverandører over hele verden. GC Rieber Salt opererer primært i Norden.

Hvilke utviklingsmuligheter har jeg i GC Rieber? 

I GC Rieber er kompetanseutvikling en integrert del av jobben til den enkelte. Vi vektlegger at kompetanseutviklingen er tett koplet til bedriftens behov og til den enkelte medarbeiders spesifikke jobbinnhold og eventuelle planlagte karriereutvikling. Den årlige medarbeidersamtalen er en viktig arena for å diskutere og legge konkrete planer for kompetanseutvikling.