Ansatte

Ledere i GC Rieber

Hos oss vil du møte ledere som er inkluderende, tydelige og resultatorienterte, og du vil komme tett på beslutningstakerne. Du vil få tilgang til et unikt internt kompetansenettverk med en rekke dyktige fagspesialister. Mulighetene for læring og kompetanseutvikling er store for deg som griper sjansene. Du får anledning til å omsette din kunnskap og dine ideer til synlige resultater, både lokalt og internasjonalt. Hos GC Rieber blir du del av en organisasjon som tar ansvar, både for kundene, samfunnet, miljøet – og hverandre.

Ledelsesprinsipper

Resultatorientert

Ledere i GC Rieber skaper resultater gjennom nytenkning, klare mål og oppfølging.

Dette betyr at man:

  • er åpen for nytenkning og justerer kurs om nødvendig
  • kommuniserer klare mål og skaper tro på disse
  • følger opp resultater, og ivaretar hensyn til verdigrunnlaget

Inkluderende

Ledere i GC Rieber bryr seg, bygger lag og inkluderer medarbeiderne.

Dette betyr at man:

  • bryr seg om enkeltmenneskene
  • bygger lag, inkluderer og informerer
  • involverer medarbeidere i saker som er viktig for den enkelte

Tydelig

Ledere i GC Rieber er tydelig i sin kommunikasjon og gir klare tilbakemeldinger.

Dette betyr at man:

  • er konsekvent i sine vurderinger og beslutninger
  • gir klare tilbakemeldinger og griper fatt i vanskelige saker
  • bruker et forståelig språk