1817

1817

Familien Rieber kommer til Bergen

1817

"De Zee Ploeg" forliser utenfor Herdla i nærheten av Bergen. Over 70 mennersker omkom under, eller som en konsekvens av, den umenneskelige reisen fra Amsterdam. Blant de 500 overlevende var Paul Gottlieb Rieber og hans fem søstre. Begge foreldrene var blant de omkomne.

1879

GC Rieber blir grunnlagt

1879

Som femte barn av Paul, begynner Gottlieb Christian (G. C. Rieber) tidlig i lære hos faren. 25 år gammel tar han handelsbrev og samme år starter han sin egen virksomhet med handel i huder og skinn.

Leveregel 7

Ære være den som får to strå til å vokse der det før var ett

1890

G. C. Rieber driver med skinnhandel både via sjøveien langs norskekysten, og over Nordsjøen. Handelen blomstrer og han etablerer kontorer både i Trondheim og Stavanger.

1900

G. C. Riebers bror, Johan Jacob Rieber etablerer "Norske Saltkompagni A/S" som mange år senere skal bli kjøpt opp av selskapet GC Rieber.

1911

Markedet vokser og G. C. Rieber satser. Selskapet utvider sin virksomhet fra ren handel til innkjøp direkte fra leverandører. Han oppretter flere innkjøpskontor for huder og skinn. Både i Kristiania, Ålesund, Tromsø og Finland blir det åpnet kontorer mellom 1911 og 1924.

Leveregel 3

En skal aldri legge alle eggene i én kurv

1914

Skovirksomhet er tett knyttet til skinnhandel og i 1914 overtar GC Rieber Dale Klogfabrik "A.S. Jarl" i Sunnfjord. Slike investeringer i tilknyttet virksomhet er noe som også i dag kjennetegner selskapets forretninsmodell.

Leveregel 6

Humankapitalen skal på samme måte som egenkapitalen bygges opp

1916

I 1916 oppretter G. C. Rieber det som muligens var landets første private pensjonskasse for sine ansatte.

Leveregel 9

Det skal være et åpent samspill mellom samfunn, forretningsforbindelser, ansatte og eiere

1929

På selskapets femtiårsdag etablerer Emma Rieber og G.C. Rieber det første GC Rieber Fondet. Fondet «skal arbeide til Bergen bys vel» kan man lese fra vedtektene. Familiens takk til byen som tok imot dem over hundre år tidligere.

Leveregel nr 4

ABCDEF-regelen - At Besidde Contanter Det Er Finessen.

1932

En solid kapitalbase kommer godt med i de harde 30-årene. GC Rieber investerer og blir eier av ytterligere to skofabrikker og selskapets første ishavsskute "Fortuna". De kommende årene blir det investert i flere ishavsskuter, og GC Rieber blir etter hvert landets største ishavsrederi.

1936

I 1936 installerte GC Rieber utstyr for prøveproduksjon av pels. I krigsårene var etterspørselen etter produktene stor og i 1948 hadde det utviklet seg til å bli en betydelig virksomhet med etablert pelsberederi på Laksevåg i Bergen.

1940

Andre verdenskrig

Storparten av GC Riebers ishavsskuter gikk i alliert tjeneste

1944

Et ammunisjonsskip eksploderer på Vågen like ved GC Riebers kontorer i Bergen. En ansatt omkom og flere ble såret i ekplosjonen som totalt krevde 158 menneskeliv.

1945

Gjenoppbyggingen

1945

Gjenoppbyggingen førte til vekst. Over det neste tiåret moderniserte GC Rieber ishavsflåten, og satset ytterligere innen pels og lær. I tillegg etablerte selskapet sitt eget trankokeri.

1952

1952 var et tragisk år for ishavsnæringen da 5 skuter med totalt 79 mann gikk ned i Vestisen. Blant disse var GC Riebers skute "Ringsel" med 14 mann om bord. Mannskapet på de fem skutene ble aldri funnet.

1954

GC Rieber Fondene etablerer Helgeseter, et hjem for barn med spesielle behov. Helgeseter var det første av sitt slag og hadde som mål å skape et godt liv for en målgruppe som møtte mange utfordringer i samfunnet.

1957

GC Rieber skip er laget for utfordrende farvann og deltar i de første vitenskapelige ekspedisjonene til Antarktis etter krigen.

1968

GC Rieber kjøper opp skinnselskapet "Behrens & Kahrs". Med på kjøpet følger en stor eiendomsmasse.

1970

På 70- og 80tallet ble det investert i flere isgående ekspedisjonsskip. Selskapet satset også på skip knyttet opp mot den gryende offshorenæringen. Både seismikk og offshore-installasjoner skulle bli viktige satsingsområder i tiden fremover.

1975

Fra 1975 måtte flere industrier avvikles og flere bygg ble stående tom. I 1980 endret "Behrens & Kahrs" navn til "GC Rieber Eiendom" og fikk ansvar for forvaltning, modernisering og utskiftning av bygningsmassen.

1980

Skoindustrien hadde vært viktig for GC Rieber helt siden etableringen av selskapet. I 1981 var konkurransen fra utlandet blitt for stor og selskapet ble nødt til å trekke seg ut av skoproduksjon.

1981

"Arctic Explorer" forliste utenfor Newfoundland i Canada. Fem av GC Riebers mannskap og åtte personer ansatt hos "Geophysical Services Inc." omkom i forliset.

1983

På grunn av krevende tider i skinnmarkedet ble det nødvendig for GC Rieber å bevege seg i verdikjeden. Selskapet ble allerede på 70-tallet medeiere i flere slakterier og i 1983 ble "Rieber Kjøtt" og"Rieber Frys stiftet".

1984

GC Rieber kjøper opp "Norske Saltkompagni" som i 1900 ble etablert av G.C. Riebers bror. Selskapet opplevde at eiendomsrett til kaier, kraner og siloer etter hvert ble nøkkelen til markedet. Forløperen til "GC Rieber Salt" var etablert.

1985

GC Rieber kjøper opp Bergen Fiskeriindustri. En av hovedgrunnene til satsingen var fokuset på fisk som en viktig fornybar matressurs. Med på kjøpet fikk selskapet "verdens største kjøleskap", det store fryselageret på Bontelabo.

Leveregel 5

De første tapene er alltid de minste. Det er bedre å forselge seg enn å forholde seg

1991

I 1991 ble selskapets skoforretninger solgt, og GC Rieber trakk seg ut av en industri som i over 100 år hadde gitt både store gleder og sorger.

1994

På 90-tallet satset GC Rieber stort på eiendom, blant annet med oppkjøp av tidligere verftseiendommer i "Solheimsviken" og på "Marineholmen".

1995

GC Rieber overtar aksjemajoriteten i "Alnæs Marine Oils", en produsent av fiskeolje i Kristiansund. Selskapet ble senere omdøpt til "GC Rieber VivoMega".

Leveregel 10

Naturressurser skal overlates til våre etterkommere i minst like god forfatning som da vi overtok

1996

GC Rieber Fondene fatter tidlig interesse i klimaspørsmålet og oppretter GC Rieber Klimainstitutt i samarbeid med "Nansensenteret".

2009

Skinnberederiet på Laksevåg blir lagt ned. Selskpapets skinnvirksomhet blir gradvis trappet ned og i 2016 trekker GC Rieber seg helt ut av skinn - forretningsområdet som hele selskapet var tuftet på.

Leveregel 8

For å bevare skal vi alltid fornye. Stadig prøve og beholde det beste. Satse der hvor vi kan bli best.

2010

GC Rieber kjøper opp "Compact", en anerkjent produsent av nødproviant og mat til maritim beredskap. Selskapet hadde kontorer på Søfteland utenfor Bergen og i Haryana, India. Fire år senere utvider GC Rieber Compact med et selskap i Cape Town, Sør Afrika.

2010

GC Rieber VivoMega endrer sitt fokus fra tradisjonelle Omega-3-oljer til avanserte Omega-3-konsentrater. Det investeres i en høyteknologisk konsentratfabrikk.

2017

GC Rieber Salt ekspanderer i Norden. I tillegg til terminal i Danmark (2006) utvidet selskapet sin virksomhet til både Island og Færøyene

2019

GC Rieber Fondene etablerer Helgetun. Et lite samfunn, første av sitt slag i Norge, som skal legge til rette for en aktiv alderdom.

2020

I 2020 ble "Skipet" ferdigstilt. Skipet var GC Rieber Eiendoms første bygning i massivtre og et godt resultat av selskapets store satsing på utvikling av bærekraftige bygg og områder.

2020

I 2020 ble "GC Rieber Fortuna" etablert som eget forretningsområde. Dette fant sted ved at GC Rieber AS overførte hele sin verdiportefølje til det nyetablerte selskapet.

2022

GC Rieber Shipping lanserte "Windkeeper" - fremtidsrettede skip som skal arbeide opp mot offshore havvind. Windkeeper var et resultat av selskapets endrede strategi med fokus på redusert eksponering mot oljeindustrien og økt fokus på fornybar energi.

keyboard_arrow_up