1817

1817

Familien Rieber kommer til Bergen

1817

De Zee Ploeg forliser utenfor Herdla. Over 70 mennersker omkom under, eller som en konsekvens av, den umenneskelige reisen fra Amsterdam. Blant de 500 overlevende var Paul Rieber og hans fem søstre. Begge foreldrene var blant de omkomne.

1879

GC Rieber blir grunnlagt

1879

Som femte barn av Paul, begynner Gottlieb Christian (G. C. Rieber) tidlig i lære hos faren. 25 år gammel tar han handelsbrev og samme år starter han sin egen virksomhet med handel i huder og lær.

1883

Leveregel 7

Ære være den som får to strå til å vokse der det før var ett

1890

G. C. Rieber driver med skinnhandel både via sjøveien langs norskekysten, og over Nordsjøen. Handelen blomstrer og han etablerer kontorer både i Trondheim og Stavanger.

1900

G. C. Riebers bror, Johan Jacob Rieber etablerer Norske Saltkopmagni A/S som mange år senere skal bli kjøpt opp av selskapet GC Rieber.

1900

Leveregel 3

En skal aldri legge alle eggene i én kurv

1916

Markedet vokser og G. C. Rieber satser. Selskapet utvider sin virksomhet fra ren handel til innkjøp direkte fra leverandører. Han oppretter to innkjøpskontor for huder og skinn. Ett i Ålesund og ett i Finland. Ikke lenge etter etablerer han et kontor i Canada.

1916

Leveregel 6

Humankapitalen skal på samme måte som egenkapitalen bygges opp

1916

I 1916 oppretter G. C. Rieber en av landets første private pensjonskasser for sine ansatte...

1916

"Det er enhver god borgers plikt – så vidt mulig – at sikre seg selv, sine pårørende og sine medarbeidere mod at falde samfundet til byrde. Bevistheden om at være trygget mot nød i alderdommen er et uvurdeligt gode."

- Stod det skrevet på pensjonsseddelen

Leveregel 9

Det skal være et åpent samspill mellom samfunn, forretningsforbindelser, ansatte og eiere

1929

På selskapets femtiårsdag etablerer Emma Rieber og G.C. Rieber det første GC Rieber Fondet. Fondet «skal arbeide til Bergen bys vel» kan man lese fra vedtektene. En takk til byen som tok imot familien over hundre år tidligere.

Leveregel nr 4

ABCDEF-regelen - At Besidde Contanter Det Er Finessen.

1932

En solid kapitalbase kommer godt med i de harde 30-årene, og GC Rieber gjør noe av det som vil kjennetegne selskapet strategi i alle år fremover – investeringer i tilknyttede områder, og blir med dette den stolte eier av to skofabrikker...

1932

Og en ishavsskute "Fortuna"

1936

I 1936 installerte GC Rieber utstyr for prøveprodusjon av pels. I krigsårene var etterspørselen etter produktene stor og i 1948 hadde det utviklet seg til å bli en betydelig virskomhet med etablert pelsberederi på Laksevåg.

1942

Andre verdenskrig kommer

GC Rieber eier X fabrikker, X kontorer og X ishavsskuter

1940

Storparten av fangsskutene gikk i alliert tjeneste. Artic Explorer forliste og flere omkom. I tillegg omkom en ansatt og flere ble såret i eksplosjonen på Vågen.

1945

Gjennoppbyggingen

1945

Gjenoppbyggingen førte med seg utvidet pelsvirksomhet, og etablering av trankokeri

Det ble også investert i næringsbygg

1954

GC Rieber Fondene etablerer Helgeseter, et hjem for barn med spesielle behov. Helgeseter var det første av sitt slag og hadde som mål å skape et godt liv for en målgruppe som møtte mange utfordringer i samfunnet.

1957

GC Rieber skip er laget for utfordrende farvann og deltar i de første vitenskapelige expidisjonene til Antarktis etter krigen.

1965

På 60-tallet ser vi oljeindustriens spede begynneslse - GC Rieber ander en mulighet og ishavsskuter blir bygget om til seismikkskip

1968

GC Rieber kjøper opp skinnselskapet Behrens & Kahrs. Med på kjøpet følger en stor eiendomsmasse.

1980

Fra 1975 måtte flere industrier avvikles og flere bygg ble stående tom. I 1980 endret Behrens & Kahrs navn til GC Rieber Eiendom og fikk ansvar for forvaltning, modernisering og utskiftning av bygningsmassen.

1980

Skoindustrien hadde vært et viktig for GC Rieber helt siden etableringen av selskapet. I 1981 var konkurransen fra utlandet blitt for stor og selskapet ble nødt til å trekke seg ut av skoproduksjon.

1980

GC Rieber utvikler skip som var tilpasset arbeid på havbunnen tilknyttet offshorenæringen. Dette skal bli et viktig satsningsområde for GC Rieber Shipping i tiden fremover.

1983

På grunn av krevende tider i skinnmarkedet ble det nødvendig for GC Rieber å bevege seg i verdikjeden. Selskapet ble allerede på 70-tallet medeiere i flere slakterier og i 1983 ble Rieber Kjøtt stiftet.

1984

GC Rieber kjøper opp Norske Saltkompagni som i 1900 ble etablert av G.C. Riebers bror. Selskapet opplevde at eiendomsrett til kaier, kraner og siloer etter hvert ble nøkkelen til markedet. Forløperen til GC Rieber Salt var etablert.

Leveregel 10

Naturressurser skal overlates til våre etterkommere i minst like god forfatning som da vi overtok

1986

GC Rieber Fondene fatter tidlig interesse i klimaspørsmålet og oppretter GC Rieber Klimainstitutt i samarbeid med Nansensenteret.

Leveregel 5

De første tapene er alltid de minste. Det er bedre å forselge seg enn å forholde seg

1991

I 1991 ble selskspets skoforretningeer solgt, og GC Rieber trakk seg ut av en industri som i over 100 år hadde gitt både store gleder og sorger.

1990

På 90-tallet satset GC Rieber stort på eiendom, blant annet med oppkjøp i Solheimsviken og Marineholmen.

1995

GC Rieber overtar aksjemajoriteten i Alnæs Marine Oils, en produsent av fiskeolje i Kristiansund. Selskapet ble senere omdøpt til GC Rieber Oils.

2009

Skinnberederiet på Laksevåg blir lagt ned. Selskpapets skinnvirksomhet blir gradvis trappen ned og i 2016 trekker GC Rieber seg helt ut av skinn - forretningsområdet som hele selskapet var tuftet på.

Leveregel 8

For å bevare skal vi alltid fornye. Stadig prøve og beholde det beste. Satse der hvor vi kan bli best.

2010

GC Rieber kjøper opp Compact, en anerkjent produsent av nødproviant og mat til maritim beredskap. Selskapet hadde kontorer på Søfteland utenfor Bergen og i Haryana, India. Fire år senere utvider GC Rieber Compact med et selskap i Cape Town, Sør Afrika.

2010

GC Rieber Oils endrer sitt fokus fra tradisjonelle Omega-3-oljer til avanserte Omega-3-konsentrater. Det investeres i en høyteknologisk konsentratfabrikk.

2017

GC Rieber Salt ekspanderer i Norden. I tillegg til kontor i Danmark (2006) kjøpte utvidet selskapet sin virksomhet til både Island og Færøyene

2019

GC Rieber Fondene etablerer Helgetun. Et lite samfunn, første av sitt slag i Norge, som skal legge til rette for en aktiv alderdom.

2020

GC Rieber Shipping endrer strategi og reduserer sin eksponering mot oljeindustrien. Selskapet retter fokus mot eierskap, utvikling og investeringer i bærekraftige maritime prosjekter, med et spesielt fokus på offshore vindmølleparker.