Vår kjerne

Visjon

I GC Rieber er vi overbevist om at de beslutninger vi tar i dag vil påvirke hva som skjer i fremtiden. Som selskap har vi ansvar for å sikre at våre handlinger bidrar til økonomisk vekst, gode levevilkår og et bærekraftig miljø.

I samarbeid med våre interessenter skal vi benytte styrkene som ligger i våre verdier; «kreativitet, driftighet og ansvarlighet» for å skape en fremtid hvor dette går hånd i hånd.

Creating Joint Futures

Våre verdier

Kreativ

I GC Rieber er vi nytenkende.

Vi er nysgjerrige og tør å stille spørsmål ved etablerte sannheter for å oppnå en fremtidsrettet og bærekraftig endring.

Driftig

I GC Rieber er vi ambisiøse.

Vi drives av å sette oss ambisiøse mål og har et stort engasjement for å se muligheter, skape vekst og oppnå resultater.

Ansvarlig

I GC Rieber er vi pålitelige.

Vi utfører våre oppgaver med ansvarlighet i forhold til kunder, eier, samfunnet, miljøet og hverandre.

Leveregler

keyboard_arrow_up