Vår kjerne

Visjon

I GC Rieber er vi overbevist om at de beslutninger vi tar i dag vil påvirke hva som skjer i fremtiden. Som selskap har vi ansvar for å sikre at våre handlinger bidrar til økonomisk vekst, gode levevilkår og et bærekraftig miljø.

I samarbeid med våre interessenter skal vi benytte styrkene som ligger i våre verdier; «kreativitet, driftighet og ansvarlighet» for å skape en fremtid hvor dette går hånd i hånd.

Creating Joint Futures

Våre verdier

Kreativitet

Vi stimuleres av å sette sammen brikker på nytt og tør å stille spørsmål ved etablerte sannheter. Årlig arrangerer vi Innovation Challenge, der nyskapning og grundertenkning er i forsetet.

Driftighet

Vi drives av å sette oss ambisiøse mål og arbeider utrettelig for å omskape muligheter til synlige resultater.

Ansvarlighet

Vi utfører våre oppgaver med ansvarlighet i forhold til kunder, samfunnet, miljøet og hverandre.

Leveregler

keyboard_arrow_up