Bærekraft

Samfunnsansvar og bærekraft

I GC Rieber er vi opptatt av å ta et aktivt samfunnsansvar. Vi ønsker å bidra til bærekraftig og langsiktig utvikling innenfor de områdene og bransjene vi opererer i.

Å gi tilbake til samfunnet har vært viktig for GC Rieber helt siden oppstarten for over 140 år siden. Allerede i 1929 ble det første GC Rieber Fondet etablert for å bidra til utviklingen av lokalsamfunnet i Bergen. Gjennom tiden har det kommet til flere fond, og GC Rieber Fondene er i dag den største enkeltaksjonæren i GC Rieber Gruppen.

Innovasjon og bærekraft er sentrale begrep i vår forretningsmodell og skal gjennomsyre hele vår virksomhet. Vi har selskap som opererer i veldig ulike industrier og på tvers av landegrenser. Derfor har vi som mål at det enkelte selskap skal bidra der det har best mulig forutsetning for å skape endring.

UN Global Compact

Siden 2010 har GC Rieber vært tilknyttet FN-initiativet UN Global Compact – verdens største initiativ for samfunnsansvar for næringslivet.

Ved å være en del av dette initiativet, har vi forpliktet oss til å arbeide aktivt med å inkludere UN Global Compacts ti prinsipper i vår forretningsmodell. I tillegg skal vi fremme prinsippene overfor våre samarbeidspartnere og rapportere på aktiviteter og forbedringer knyttet til de ti prinsippene.

Fire hovedtema i UN Global Compact:

  • arbeidstakerrettigheter
  • menneskerettigheter
  • beskyttelse av miljøet
  • bekjempelse av korrupsjon
Kontakt oss for info om Åpenhetsloven

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Alle selskap har ansvar for å jobbe aktivt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I GC Rieber gjør vi dette gjennom vår rolle som arbeidsgiver, og gjennom vår påvirkningskraft som innkjøper.

Konsernets etiske retningslinjer gjelder for alle våre ansatte. Her er menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold sentrale tema. Vi har også gjennomført tiltak for å forebygge, og redusere, omfanget av mulige brudd.

Siden innføringen av Åpenhetsloven, har vi tatt nye grep for å forbedre vår innsats. Vårt fokus har vært tettere oppfølging av leverandørkjeder og forretningspartnere. Målet med disse tiltakene er å systematisere arbeidet for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Under kan du lese GC Rieber AS sin redegjørelse for aktsomhetsvurderinger. Redegjørelser fra våre datterselskaper finner du på selskapenes hjemmesider.

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Aktsomhetsvurderinger – GC Rieber AS

keyboard_arrow_up