Karriere

Fotograf Øystein Klakegg

Ledige stillinger

Her vises ledige stillinger i konsernet GC Rieber. Vi er alltid interessert i å treffe mennesker med kunnskap og erfaring som kan bidra til at vi utvikler oss videre.

Du kan også sende oss en åpen søknad. Alle åpne søknader må leveres via portalen lenger nede på siden. Du kan også logge inn for å se tidligere registrert profil. Søknader mottatt på e-post vil ikke bli behandlet.

For maritime søkere - kontakt OSM.

Les mer
Mentoring Truls og Kine

Å jobbe i GC Rieber

Hos oss finner du et mangfold av dyktige medarbeidere innen ulike stillingskategorier med forskjellig utdannings- og erfaringsbakgrunn. Mangfoldet bindes sammen av et felles verdigrunnlag og ett felles merke.

Les mer
Ansatte

Ledere i GC Rieber

Hos oss vil du møte ledere som er inkluderende, tydelige og resultatorienterte, og du vil komme tett på beslutningstakerne.

Les mer