Eiere
- de som satser
på oss

Menn som spiser lunsj i skogen
I GC Rieber har vi langsiktige støttespillere som tror og satser på oss.

I tråd med vår visjon «Creating Joint Futures» har vi et langsiktig fokus på verdiskapning. Både økonomisk og for samfunnet som helhet. Stabile eiere som deler vårt verdigrunnlag, er derfor avgjørende for at vi skal nå våre mål.

I dag består aksjonærene av to hovedgrupper:

  • Private aksjonærer
  • Fond og stiftelser


Private aksjonærer

Majoriteten av de private aksjonærene er familiemedlemmer i fjerde og femte generasjon fra stifteren Gottlieb Christian Rieber.

Den nære relasjonen mellom GC Rieber og våre private aksjonærer har ført til stor stabilitet og forutsigbarhet, noe som har vært avgjørende for våre langsiktige investeringer og utvikling.

Deler av det private eierskapet er direkte, mens deler er gjennom ulike holdingselskap.

De private aksjonærene har flertallet av stemmene i generalforsamlingen.


Fond og stiftelser

GC Rieber Fondene er sammensatt av seks ulike stiftelser som gir økonomiske bidrag til ulike formål innenfor kultur, forskning og helse.

Med en direkte og indirekte eierandel på tilnærmet 50% er GC Rieber Fondene, reelt sett, GC Riebers største enkeltaksjonær. Dette betyr at  annenhver krone som tjenes i GC Rieber Gruppen går tilbake til samfunnet.

Mer informasjon om GC Rieber Fondene og deres bidrag kan du lese på deres nettside

keyboard_arrow_up