Forsyning av mineraler

Har du tenkt over viktigheten av salt?

De fleste av oss har et forhold til salt. Enten det er bordsalt eller veisalt er dette et produkt som inngår i de fleste menneskers hverdag. Andre bruksområder for salt er fiskeri, industri, olje og medisin. Utover dette kan salt og salt-lignende mineraler benyttes til støvbinding og dermed øke luftkvaliteten i byer og industriområder.

I GC Rieber Salt er man er involvert i hele verdikjeden fra produksjon av salt til innkjøp, transport, lagring/ håndtering og levering til kunder. Dette gjøres samtidig som de har fokus på å redusere klimaavtrykket så mye som mulig.

Bærekraft er et viktig fokusområde for GC Rieber Salt og deres mål er å være den mest bærekraftige saltleverandøren i de nordiske landene. Denne forpliktelsen har blant annet kommet til uttrykk gjennom at GC Rieber Salt er første leverandør i Norden til å utstede EPDer på havsalt og steinsalt.

I tillegg utforsker selskapet stadig nye løsninger. Selskapets satsning på sirkulære salter laget av restproduktet flyveaske er et godt eksempel på dette.

I GC Rieber Salt kan man blant annet arbeide innen:

  • Lagerdrift
  • Logistikk
  • Økonomi
  • Innkjøp
  • Salg og marked
  • HMS
  • Bærekraft
  • IT

 

keyboard_arrow_up