Skaper muligheter innen bærekraft til havs

Verden trenger fornybar energi. Den må også driftes miljøvennlig.

Havvind er en voksende kilde til fornybar energi. For å drifte det stadig økende antallet havvindparker er det stort behov for skip som kan frakte teknikere til og fra vindturbinene for å utføre installasjons- og vedlikeholdsarbeid.

GC Rieber Shipping har utviklet Windkeeper, et servicefartøy for havvindparker, spesialdesignet for å redusere klimagassutslipp, øke komforten for teknikerne om bord og redusere kostnaden ved drift av havvindparker. To Windkeeper-skip er nå under bygging og vil leveres i 2025.

Windkeeper bygger på GC Rieber Shippings lange erfaring fra å utvikle skipsdesign og investere i lønnsomme og bærekraftige maritime prosjekter. GC Rieber Shippings strategi er å skape verdier gjennom prosjektutvikling, derfor kaller vi oss et prosjekthus.

I GC Rieber Shipping kan man blant annet arbeide med:

  • Skipsdesign
  • Verftsoppfølging
  • Marked/befraktning
  • Bærekraft
  • Økonomi
keyboard_arrow_up