Ash 2 Salt

av GC Rieber Salt
Vi leverer morgendagens mineraler

Utenfor Stockholm har det svenske avfallshåndteringsselskapet Ragn Sells etablert en fabrikk. Formålet for fabrikken er å utvinne mineraler fra flyveaske. Flyveaske er et restprodukt fra søppelforbrenning og er klassifisert som farlig avfall. Gjennom prosessen, som blir kalt Ash2Salt, blir flyveasken omgjort til verdifulle mineraler som:

• kaliumklorid
• natriumklorid
• kalsiumklorid
• amoniakksulfat

Klimaavtrykket ved sirkulære mineraler fra Ash2Salt-prosessen er hele 90% lavere enn dagens løsninger når de benyttes lokalt.

GC Rieber Salt er Ragn Sells sin utnevnte distributør av mineralene, og vi er stolt av å være en del av arbeidet med sirkulære mineraler.

keyboard_arrow_up