Krohnen

av GC Rieber Eiendom
I 2019 vant GC Rieber Eiendom Bergen Næringsråds bærekraftpris for sitt arbeid innen områdeutvikling i Bergen: I juryens begrunnelse står det at selskapet de siste 10 årene har «… utviklet flere områder i Bergen på en bærekraftig måte, med gode løsninger for bygg, byrom og hele bydeler …». En viktig del av dette arbeidet er utviklingen av bærekraftige bygg med lavt klimaavtrykk.

Høsten 2020 ble vårt første bygg i massivtre ferdigstilt – Skipet. Vi lærte mye gjennom prosjektering og bygging av dette bygget. Denne kunnskapen og erfaringen tar vi nå med oss inn i Krohnen.

Krohnen vil bygges med massivtre som konstruksjonsmateriale. Vi velger å ikke bruke betong fordi det har et kraftig CO2-avtrykk, og sementproduksjon står for 5% av verdens klimagassutslipp. Ved å bytte ut betong med massivtre, reduseres CO2 avtrykket med ca. 50 % for konstruksjonsmateriale.

Vi jobber også mot et mål om stor grad av gjenbruk i bygget. Vi håper å kunne gjenbruke deler av den bygningsmassen som i dag står på tomten. I tillegg ser vi på muligheten til å gjenbruke annet material vi har liggende fra tidligere. Dette vil være med på å ta ned klimafotavtrykket.

Sist men ikke minst ønsker vi at Krohnen ikke skal bli en energiforbruker, men en energiprodusent. Ved bruk av solceller og sjøvannskjøling vil bygget oppnå høy energieffektivitet, noe som er avgjørene for et lavt klimaavtrykk når bygget er i bruk.

For å dokumentere vår satsning på bærekraft tar vi sikte på at Krohnen skal oppnå de høythengende miljøsertifiseringene "Paris Proof" og den svenske "NollCO2"- klimanøytral fra start til slutt.