Krohnen

av GC Rieber Eiendom

I 2019 vant GC Rieber Eiendom Bergen Næringsråds bærekraftpris for sitt arbeid innen områdeutvikling i Bergen: I juryens begrunnelse står det at selskapet de siste 10 årene har «… utviklet flere områder i Bergen på en bærekraftig måte, med gode løsninger for bygg, byrom og hele bydeler …».
En viktig del av dette arbeidet er utviklingen av bærekraftige bygg med lavt klimaavtrykk.

Høsten 2020 ble Skipet ferdigstilt – Vårt første bygg i massivtre. Vi lærte mye gjennom prosjekterings- og byggeprosessen, og denne kunnskapen og erfaringen har vi tatt med oss inn i arbeidet rundt Krohnen.

Krohnen vil bygges med massivtre som konstruksjonsmateriale. Vi velger å ikke bruke betong fordi det har et kraftig CO2-avtrykk, og sementproduksjon står for 5% av verdens klimagassutslipp. Ved å bytte ut betong med massivtre, reduseres CO2 avtrykket for konstruksjonsmateriale med ca. 50 %.

Vi jobber også mot et mål om stor grad av gjenbruk i bygget. Vi håper å kunne gjenbruke flere deler av den bygningsmassen som tidligere stod på tomten. Hittil har vi sendt vinduer til en mottaker i Stavanger som ønsket å bygge drivhus, teglstein skal brukes i bygget som selvbærende vegg, trebjelker skal sages til og brukes til innvendig kledning, og stålbjelker kan potensielt brukes over døråpninger. I tillegg ser vi på muligheten til å gjenbruke annet material vi har liggende fra tidligere. Dette vil være med på å minimere klimafotavtrykket.

Sist, men ikke minst, ønsker vi at Krohnen ikke skal bli en energiforbruker, men en energiprodusent. Ved bruk av solceller og sjøvannskjøling vil bygget oppnå høy energieffektivitet, noe som er avgjørende for et lavt klimaavtrykk når bygget er i bruk.

For å dokumentere vår satsning på bærekraft med Krohnen, sikter vi mot høythengende miljøsertifiseringer som NollCO2, BREEAM Outstanding og Paris Proof. Dette er tydelige beviser på de gode og miljøbevisste valgene vi tar når vi bygger, og etter hvert skal drifte bygget videre.

keyboard_arrow_up