Ikke en dråpe skal gå til spille

av GC Rieber VivoMega
La oss snakke om sidestrømmer

GC Rieber VivoMega produserer konsentrert fiskeolje i verdensklasse. At omega-3 er viktig for helsen er allment kjent, men at sidestrømmer fra produksjonen også kan skape verdi, er det ikke alle som kjenner til.

Sidestrømmer er de delene av fiskeoljen som ikke brukes til å produsere Omega-3 konsentrater. Sidestrømmene inneholder mange verdifulle fettsyrer og er blant annet gode kilder til næring og energi. Fremfor å la sidestrømmene gå til spille, ønsker vi i GC Rieber å resirkulere råvaren tilbake i næringskjeden.

Ved vår fabrikk i Kristiansund blir fiskeoljen behandlet i et høyteknologisk anlegg. Her produserer vi omega-3-konsentrater til flere forskjellige helseformål. I denne prosessen står også nyttiggjørelse av sidestrømmer høyt på agendaen. Vi mener nemlig at vår råvare har en så høy nytteverdi at ikke en dråpe bør gå til spille.

I flere år har derfor sidestrømmer fra vår produksjon blitt brukt til ulike formål som dyrefor, biobrensel, jordforbedring og biogass.

De siste årene har vårt fokus vært på dyrefor, og vi tror det er her sidestrømmene kan gjøre størst nytte for seg.
Denne satsningen har gitt resultater, og fra 2018 til 2021 har andelen av sidestrømmer som blir brukt til dyremat steget fra 29% til 61%.

Et annet viktig satsingspunkt har vært å redusere utslipp i forbindelse med transport. Fra 2016 til 2021 har andelen av sidestrømmer som selges innenlands økt fra 5% til hele 54%
Dette betyr færre transportkilometer og økt bruk av bulk-transport med båt.

Å arbeide målrettet med våre sidestrømmer er et godt eksempel på hvordan GC Rieber VivoMega arbeider med sirkulærøkonomi for å nå våre bærekraftsmål.

keyboard_arrow_up