Windkeeper

av GC Rieber Shipping
Verden trenger fornybar energi. Den må fremstilles på en miljøvennlig måte.
Offshore vindmøller er en voksende kilde til fornybar energi. For å drifte det stadig økende antallet vindmølleparker er det et stort behov for skip som kan frakte teknikere til og fra de ulike vindmøllene. De fleste skip som benyttes for å drifte vindmølleparker i dag er opprinnelig bygget for andre formål. Disse skipene kan ofte være store, ustabile og lite energieffektive.

I GC Rieber mener vi at fornybar energi bør produseres på en mest mulig miljøvennlig måte. Vårt bidrag til denne prosessen er Windkeeper.

Windkeeper-skipene er designet for å revolusjonere driften av vindmølleparker. Skipene er bygget med to skrog, noe som gjør skipene mer stabile enn dagens. I tillegg fører skipenes beskjedne størrelse (57m) til store miljømessige besparelser gjennom redusert energiforbruk. Og sist, men ikke minst - Windkeeper-skipene er også produsert for 100% elektrisk operasjon. Dette er en funksjonalitet som er klar for å bli tatt i bruk straks vindmølleparkene tilrettelegger for dette.