Windkeeper

av GC Rieber Shipping
Verden trenger fornybar energi. Den må fremstilles på en miljøvennlig måte.

Offshore vindturbiner er en voksende kilde til fornybar energi. For å drifte det stadig økende antallet vindparker i havet er det et stort behov for skip som kan frakte teknikere til og fra de ulike vindturbinene.

De fleste skip som benyttes for å drifte vindparker i dag er opprinnelig bygget for andre formål eller nye en-skrogs fartøy. Disse skipene er ofte uhensiktsmessig store og kan gi bevegelser som fører reduserte operasjoner ved turbinene. I tillegg kan de gi sjøsyke og være lite energieffektive.

I GC Rieber Shipping mener vi at fornybar energi bør produseres på en mest mulig miljøvennlig måte, med skip som er tilpasset formålet. Vårt bidrag til denne prosessen er Windkeeper.

Windkeeper-skipene er designet for å revolusjonere driften av vindparker i havet. Skipene er bygget som SWATH skrog. Dette er to-skrogs fartøy med et lite vannlinjeareal som gjør at skipene får veldig lave bevegelser. Dette igjen fører til at skipene kan operere lenger ved vindturbinene, og gir mindre sjøsyke for teknikere om bord. I tillegg fører skipenes beskjedne størrelse (57m) til store miljømessige besparelser gjennom redusert energiforbruk i operasjon og ved bygging.

Og sist, men ikke minst - Windkeeper-skipene kan også bygges for 100% elektrisk operasjon på feltet. Dette er en funksjonalitet som kan klargjøres, straks vindturbin parkene tilrettelegger for dette.

keyboard_arrow_up