GC Rieber Shipping
introduserer
Windkeeper

GC Rieber Shipping (“RISH”) har i dag lagt inn en ordre på to WindKeeper-skip ved Cemre verft i Tyrkia. Ordren inkluderer opsjoner på ytterligere to skip. Første fartøy vil bli levert i Q1 2025.

WindKeeper er et innovativt Service Operation Vessel (SOV) basert på Small Water Area Twin Hull (SWATH) metodikk og design. Designet gir forbedret betjening, ultralavt drivstofforbruk og mulighet for helelektrisk drift i felt.

GC Rieber Shipping startet utviklingen i 2016 og har brukt store ressurser på å utvikle og teste WindKeeper, for å sikre Tier 1+ ytelse.

Utviklingen inkluderer tett samarbeid med nøkkelleverandører av utstyr, detaljerte simuleringer og flere runder med tanktester, senest ved SINTEF, Norge i 2022.

WindKeeper er utviklet for å levere to viktige verdiøkende egenskaper til kunder og offshore vindmarkedet;

Et betydelig lavere miljøavtrykk sammenlignet med monoskrog. Første generasjon WindKeeper vil levere betydelig reduserte utslipp fra dag 1 · Sjø og stasjon opprettholder ytelsen og utvider driftsvinduet på en sikker og effektiv måte.

Den frittstående selskapsstrukturen WindKeeper AS, heleid av GC Rieber Shipping, er opprettet for WindKeeper-fartøyene. Total investering i WindKeeper er ca. 110 millioner euro.

Prosjektet og fartøyene er fullfinansiert gjennom en kombinasjon av egenkapital- og gjeldsfinansiering. Sparebanken Vest og Eksfin har gitt langsiktige lånefasiliteter på minimum EUR 51 millioner.

«I 2020 tok GC Rieber Shipping en strategisk beslutning om å bli et rent reder- og prosjekthus med fokus på å utvikle lønnsomme og bærekraftige maritime prosjekter. Vi er stolte av å lansere WindKeeper som vårt første prosjekt. Soliditeten til miljømessige og operasjonelle ytelser til WindKeeper er et vitnesbyrd om de sterke tekniske egenskapene i GC Rieber Shipping. Å kunne finansiere og realisere et slikt prosjekt på en frittstående basis etter nærmere et tiår med nedgangstider i offshoreindustrien, , beviser ytterligere den sterke kapasiteten til prosjekthuset. Vår ambisjon er å bygge WindKeeper til en betydelig og verdifull aktør i havvindindustrien, sier administrerende direktør i GC Rieber Shipping, Einar Ytredal, i en kommentar.

Christoffer Knudsen, GC Rieber Shipping CCO, sa ; «Vi ser frem til å vise fremtidige kunder og markedet den eksepsjonelle ytelsen til WindKeeper! WindKeeper vil redusere befrakternes daglige kostnader og redusere utslippene deres betydelig, noe som vil forbedre deres miljømessige fotavtrykk. Vi tror WindKeeper vil være et foretrukket alternativ for dette tiåret. WindKeepers Charge2Work, nullutslippsalternativ, gir videre mulighet for helelektrisk drift i felt.»

keyboard_arrow_up