GC Rieber Eiendom, Marineholmen. Foto: Øystein Klakegg

GC Rieber Eiendom

GC Rieber Eiendom er en ledende aktør innen utvikling og drift av næringseiendommer i Bergen.

www.gcrieber-eiendom.no

Eiendommer

Marineholmen

Samler kunnskap og kompetanse for fremtiden. Kobling mellom utdanning, forskning, næringsliv og kommersialisering.

Solheimsviken

Området har et allsidig tilbud av næringslokaler med et bredt spekter av servicetilbud.

Bontelabo

Huser små og mellomstore bedrifter innen ulike kategorier og mange har tilknytning til det maritime.

Havnelageret Dokken

Har oppkjøring til alle fem etasjer og leies ut som lager og kontor.

Birkeland (Tomt) 

Plan om boliger ved Birkelandskrysset nær Flesland og Bergen Lufthavn.