Archive for:

Leveregler

Leveregel 6
Humankapitalen skal på samme måte som egenkapitalen bygges opp.
Leveregel 10
Naturressurser skal overlates til våre etterkommere i minst like god forfatning som da vi overtok.
Leveregel 9
Det skal være et åpent samspill mellom samfunn, forretningsforbindelser, ansatte og eiere.
Leveregel 8
For å bevare skal vi alltid fornye. Stadig prøve og beholde det beste. Satse der hvor vi kan bli best.
Leveregel 7
Ære være den som får to strå til å vokse der det før var ett.
Leveregel 5
De første tapene er alltid de minste. Det er bedre å forselge seg enn å forholde seg.
Leveregel 4
ABCDEF-regelen – At Besidde Contanter Det Er Finessen.
Leveregel 3
En skal aldri legge alle eggene i én kurv.
Leveregel 2
Det er bedre å låne ut penger enn sitt navn. Ingen spekulasjon utover den som følger av forretningen.
Leveregel 1
Det skal ikke gjøres forretninger som etter rimelig skjønn ikke er til fordel både for kjøper og selger.
keyboard_arrow_up