Leveregel 10

Naturressurser skal overlates til våre etterkommere i minst like god forfatning som da vi overtok.

keyboard_arrow_up