Leveregel 8

For å bevare skal vi alltid fornye. Stadig prøve og beholde det beste. Satse der hvor vi kan bli best.

keyboard_arrow_up