Leveregel 6

Humankapitalen skal på samme måte som egenkapitalen bygges opp.