Norsk Kjernekraft – En investering i det grønne skiftet

I en rettet emisjon har GC Rieber tegnet seg for aksjer i Norsk Kjernekraft AS. Målet med emisjonen er å bygge et best mulig grunnlag for videre vekst av Norsk Kjernekraft. Etter emisjonen eier GC Rieber AS og Jakob Hatteland Holding AS 7,69% hver av Norsk Kjernekraft AS. M Vest Invest 2 eier 61,54% av aksjene, mens resten eies av ansatte og samarbeidspartnere.

Norsk kjernekraft ble stiftet i juli 2022. Selskapets visjon er å «gjøre energi enkelt, og sikre alle ren og pålitelig energi til en overkommelig pris.» Dette ønsker de gjøre ved bruk av små modulære kjernekraftverk.

Norsk kjernekraft er i en tidlig fase og eventuelle kraftverk vil tidligst kunne være i drift om ti år. «På det nåværende tidspunkt er målet å finne lokasjoner, og søke om konsesjon til å bygge små modulære reaktorer i Norge» sier GC Riebers Innovasjonsdirektør Fredrik Harloff.

Om bakgrunnen til investeringen forteller Harloff følgende: «Vi anser både klima- og naturkrisen som de største truslene vi som samfunn og selskap står overfor, og mener at vi må ta i bruk alle forsvarlige midler for å dekke energibehovet og fase ut fossilt brennstoff. Våre selskaper har allerede investert mye i fornybart gjennom egenproduksjon av solenergi og senest ved bestilling av GC Rieber Shipping sine to nye Windkeeper-skip skreddersydd mot havvind. Dersom energigapet skal dekkes av norskprodusert vind og vannkraft alene, vil dette foregå i en slik skala at det vil ha betydelig påvirkning på vår natur. Derfor tror vi at en kombinasjon av fornybare energikilder og kjernekraft er nødvendig for å både bygge ny industri og nå nullutslippsmålene.» 

keyboard_arrow_up