Jan Roger Bjerkestrand blir ny adm.dir. for GC Rieber AS og GC Rieber Gruppen

Bilde av ny administrerende direktør, Jan Roger Bjerkestrand

Som kjent har GC Rieber i 143 år vært ledet av eiere og direkte etterkommere av grunnlegger Gottlieb Christian Rieber. Nåværende adm.dir. og 4. generasjons eier Paul Christian Rieber, slutter etter avtale ved 65 år i løpet av våren 2023. Paul Christian er da foreslått å tre inn i rollen som styreleder for GC Rieber AS. Dette byr på spennende muligheter og symboliserer et viktig skifte for selskapet.
 
Et begeistret og samstemt styre i GC Rieber AS har nå ansatt Jan Roger Bjerkestrand (52) som ny adm.dir. for GC Rieber AS og GC Rieber Gruppen. Styret er spesielt glade for at det er en intern leder som går helt til topps hos GC Rieber. Ansettelsen forsterker også ytterligere GC Riebers satsing på innovasjon og bærekraft.
 
Jan Roger har solid formell bakgrunn med en Bachelor of Management og en Mastergrad i Energy Management fra Handelshøyskolen BI, samt har gjennomført Autorisert Finansanalytikerstudium (AFA-studiet) hos NHH og FFN.
 
Han startet sin karriere i Nord Pool ASA og hadde deretter ulike lederstillinger i Hafslund ASA og Aker ASA. Jan Roger ledet etableringen og var President og CEO i Aker Clean Carbon AS før han kom til GC Rieber VivoMega AS som adm.dir. for 12 år siden.
 
Jan Roger har sammen med sitt dyktige team utviklet GC Rieber VivoMega fra en mindre, ulønnsom produsent av halvfabrikata til et globalt ledende og svært lønnsomt selskap innen høykonsentrerte Omega-3-produkter. Han har også ledet oppbyggingen over de fem siste år av det tilknyttede selskapet GC Rieber Distribution AS. Jan Roger har i tillegg ledet investeringskomiteen i GC Rieber sitt innovasjonsprosjekt GROWIT og har solid styreerfaring fra børsnoterte selskap som FESIL ASA og Hafslund ASA, i tillegg til næringsorganisasjoner som NHO Møre og Romsdal og Kristiansund og Nordmøre Næringsforening.  
 
Jan Roger trer inn i rollen som adm.dir. i GC Rieber AS senest fra 01.06.23. Hans arbeidssted vil være delt mellom Bergen og Kristiansund hvor han fortsatt vil ha sin bopel sammen med familien. Jan Roger er foreslått å tre inn i rollen som styreleder for GC Rieber VivoMega AS, for på den måten å sikre kontinuitet og god støtte til hans etterfølger i rollen som adm.dir. i GC Rieber VivoMega AS. Prosessen med å finne Jan Roger Bjerkestrands etterfølger som adm.dir. i GC Rieber VivoMega AS er igangsatt.
 
Ansettelsen er godt forankret hos de største aksjonærene i GC Rieber AS og er betinget av formell godkjennelse i Generalforsamlingen som er planlagt avholdt 24.11.22. 

keyboard_arrow_up