Fra kunde til investor

«Vi er sikre på at vi gjennom å kombinere våre data og Intelecys platform kan gjøre signifikante forbedringer produksjonsprosessen og styrke våre miljøtiltak» sier Torbjørn Saltkjlvik, skiftleder hos GC Rieber VivoMega.

Torbjørn har hatt ansvar for integrasjonen av Intelecys plattform siden samarbeidet startet i 2019. Utgangspunktet for samarbeidet var at GC Rieber VivoMega hadde utfordringer knyttet til visualisering og analyse av produksjonsdata i sin omega-3-konsentratfabrikk. Dette gjorde det vanskelig å håndtere avvik og problemer i produksjonen på en rask og effektiv måte.

I dag benytter de seg av Intelecys «no-code AI» for å lage læringsmodeller som skal oppdage uregelmessigheter i produksjonen. Ved bruk av historiske data fra vellykket produksjon, lærer modellene seg å oppdage uregelmessigheter. Gjennom dette arbeidet kan prosessoperatørene hos GC Rieber VivoMega evaluere uregelmessighetene løpende og benytte dette til å strømlinje produksjonen. «Dette har ført til mindre uplanlagt nedetid» forteller Saltkjelvik.

Plattformen fra Intelecy er også nyttig med tanke på GC Riebers fokus på bærekraft. Ved å monitorere og analysere energiforbruket løpende har de mulighet til å identifisere mulige forbedringsområder. Et eksempel på dette er å redusere dampforbruket i rolige perioder.

Nå har kundeforholdet resultert i at GC Rieber GROWIT har gått inn som investor i Intelecy.

Samarbeidet med Intelecy har gått over all forventning, og vi i GC Rieber har stor tro på deres plattform. «Våre lokale fabrikkarbeidere bruker Intelecy til å optimalisere produksjonen av høyverdige omega-3-konsentrater og utvikle kritiske digitale ferdigheter som en del av prosessen. Intelecy har gitt oss mulighet til å ta i bruk AI, gjøre fabrikken «smart» og mer bærekraftig» Sier Fredrik Harloff, CIO i GC Rieber AS om hvorfor vi har valgt å gå inn på eiersiden. «Vi er veldig imponert over hvor enkelt det er å benytte løsningen» tilføyer han.

keyboard_arrow_up