Styrket eierskap i GC Rieber Shipping

13. november 2023 fremla GC Rieber AS et frivillig tilbud om å erverve samtlige aksjer i GC Rieber Shipping ASA fra resterende aksjonærer. Tilbudet utløp 27 november, og GC Rieber AS har i denne perioden økt sin eierandel fra om lag 77 % til 97,97 %.

Aksjonærene som aksepterte det frivillige tilbudet vil få utbetalt tilbudsprisen på NOK 8,80 per aksje så snart som mulig.

Ved ferdigstillelse vil GC Rieber AS sette i gang en prosess for tvangserverv av de resterende aksjene i GC Rieber Shipping, og be om at selskapet strykes fra Oslo Børs.

keyboard_arrow_up