Grønn betong?

Miljøvennlig bilde med trær i bakgrunnen

Gjennom sitt investeringsmandat «GROWIT» satser GC Rieber på utvalgte oppstartsbedrifter og grundere. I høsten 2022 valgte de blant annet å investere i betongselskapet Saferock.

Betongproduksjon står for 6-8 prosent av verdens totale CO2-utslipp. For å bøte på dette, har det norske oppstartselskapet SafeRock AS utviklet betong som slipper ut 70% mindre CO2 enn tradisjonell betong. Målet er å produsere betong med netto null utslipp innen 2025.

Saferocks banebrytende teknologi har en opplagt kobling mot eiendomsbransjen hvor GC Rieber er tungt til stede, og kan utgjøre en betydelig forskjell i både vår portefølje og hele bransjens miljøprofil. Vi har fulgt SafeRock over lengre tid og er veldig fornøyd med å komme inn på eiersiden sammen med Equinor Ventures og Awilco.

Det nye tilskuddet av kapital skal brukes til å bygge en pilotfabrikk i Sandnes og virereutvikle betong produsert av avfall fra gruveindustri!

keyboard_arrow_up