Leveregel 1

Det skal ikke gjøres forretninger som etter rimelig skjønn ikke er til fordel både for kjøper og selger.